Logo Triển lãm Virtual METALEX Vietnam 2020 Exhibition

Virtual METALEX Vietnam 2020 Exhibition
Triển lãm Quốc tế Máy công cụ và Giải pháp gia công cơ khí Việt Nam 2020

SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN

Thông tin về Triển lãm

  • Tên sự kiện: Triển lãm quốc tế tại Việt Nam về máy công cụ và giải pháp gia công cơ khí - lần thứ 14
  • Tên tiếng Anh: Virtual METALEX Vietnam 2020 Exhibition
  • Thời gian: 23 - 24/10/2020
  • Mở cửa: 09:00 - 17:00
  • Địa điểm: Trực tuyến.
Triển Lãm METALEX Vietnam 2019

Lĩnh vực - Ngành hàng trưng bày

SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN

CHÀO MỪNG ANH, CHỊĐẾN VỚI SỰ KIỆN TRỰC TUYẾNCHÀO MỪNG ANH, CHỊĐẾN VỚI SỰ KIỆN TRỰC TUYẾNCHÀO MỪNG ANH, CHỊĐẾN VỚI SỰ KIỆN TRỰC TUYẾNCHÀO MỪNG ANH, CHỊĐẾN VỚI SỰ KIỆN TRỰC TUYẾNCHÀO MỪNG ANH, CHỊĐẾN VỚI SỰ KIỆN TRỰC TUYẾNCHÀO MỪNG ANH, CHỊĐẾN VỚI SỰ KIỆN TRỰC TUYẾN