Quy định chung
    1. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

    Hướng dẫn đăng tin

    • Bước 1: Đăng nhập website VietBest.vn. Đăng ký tài khoản nếu chưa có.
    • Bước 2: Chọn mục "Đăng tin" và bổ sung nội dung phù hợp theo biểu mẫu. Bấm "Gửi tin đăng"

    Tin đăng hợp lệ sẽ được VietBest® công khai đồng thời gửi email thông báo đến tài khoản đăng tin.