Quy định chung
1. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn đăng tin

  • Bước 1: Đăng nhập website VietBest.vn. Đăng ký tài khoản nếu chưa có.
  • Bước 2: Chọn mục "Đăng tin" và bổ sung nội dung phù hợp theo biểu mẫu. Bấm "Gửi tin đăng"

Tin đăng hợp lệ sẽ được VietBest® công khai đồng thời gửi email thông báo đến tài khoản đăng tin.