Trend - Giải pháp gia công cơ khí

Lần đầu tiên, Virtual METALEX Vietnam 2020 Exhibition - Triển lãm quốc tế tại Việt Nam về máy công cụ và giải pháp gia công cơ khí tổ chức trực tuyến từ ngày 23 - 24/10/2020.

Additional Info

 • Địa phương Trực tuyến
 • Thời gian 23 - 24/10/2020
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2020/10/24" count_time="17:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ sáu, 23 Tháng 10 2020
 • Ngày kết thúc Thứ bảy, 24 Tháng 10 2020
 • Tháng Tháng 10
 • Năm 2020
 • Địa điểm Trực tuyến