LỄ HỘI FESTIVAL

Trảng Bàng, Tây Ninh
20 - 25/12/2018
09:00 - 22:00
Tự do
Thành phố Hải Phòng
11 - 13/05/2019
08:00 - 22:00
Tự do
Nha Trang, Khánh Hòa
11 - 14/05/2019
08:00 - 22:00
Tự do
Quận 1, Sài Gòn
27/04 - 01/05/2019
07:00 - 23:00
Tự do
thành phố Huế
26/04 - 02/05/2019
08:00 - 22:00
Tự do
Ninh Kiều, Cần Thơ
12 - 16/04/2019
08:00 - 22:00
Tự do
Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
09 - 16/03/2019
09:00 - 17:00
Tự do