Trend - Lúa

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Hoạt động chính: Nhà sản xuất, cung ứng sản phẩm và dịch vụ dẫn đầu thị trường Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, với chuỗi giá trị bền vững từ nghiên cứu,…