Trend - Nước uống

Propak Vietnam 2018 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp chế biến và đóng gói

Propak Vietnam 2018 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp chế biến và đóng gói sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22/03/2018 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.