Trend - Nước

VietWater 2019 - Triển lãm quốc tế về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải tại Việt Nam

Triển lãm quốc tế về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải tại Việt Nam – Vietwater 2019, sẽ diễn ra từ ngày 6 – 8/11/2019 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm…