Trend - Nam Bộ

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ tại thành phố Cần Thơ năm 2019

Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ tại thành phố Cần Thơ năm 2019 với sự tham gia của 100 gian hàng bánh dân gian Nam Bộ và khoảng 100 gian hàng đặc sản vùng miền, đặc sản các nƣớc,…