Trend - MeKong Beauty

MeKong Beauty Show 2019 - Triển lãm thương mại quốc tế chuyên ngành làm đẹp

MeKong Beauty Show 2019 - Triển lãm thương mại quốc tế chuyên ngành làm đẹp sẽ diễn ra từ ngày 22 - 24/08/2019 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.