Trend - Luật 57/2014/QH13

Additional Info

  • Trạng thái hiệu lực Một phần
  • Số hiệu 57/2014/QH13
  • Ngày ban hành 20/11/2014
  • Ngày hiệu lực 01/01/2016
  • Trích yếu Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13
  • Chủ thể ban hành Quốc hội
  • Người ký Nguyễn Sinh Hùng
  • Bị điều chỉnh/thay thế bởi
    • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 65/2020/QH14