Trend - Lễ hội Tết Việt

Tet Festival 2020: Lễ hội Tết cổ truyền của người Việt

Tet Festival 2020 - Lễ Hội Tết Việt lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 03/01/2020 nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, ý nghĩa các hoạt động ngày Tết cổ truyền của người Việt.