Trend - Kích cầu

Hội chợ thương mại kích cầu tiêu dùng 2018 tại Hóc Môn

Sự kiện Hội chợ thương mại kích cầu tiêu dùng 2018 tại Hóc Môn sẽ diễn ra từ ngày 22/12 - 01/01/2019 tại Cụm văn hoá Thể thao xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.