Trend - Kết nối hàng Việt

Đăng ký tham gia trưng bày tại sự kiện Kết Nối Hàng Việt - Đà Nẵng 2019 ngày 15/03/2019

Với mục tiêu tăng cường hơn nữa các hoạt động liên kết các vùng miền, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, tiêu thụ hàng hóa giữa các doanh nghiệp tại thành phố…