Trend - Hội chợ TPHCM

Vietnam Expo HCM 2020 - Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 18 tại TP.HCM

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 18 tại TP HCM - VIETNAM EXPO 2020 quy tụ chuỗi các Triển lãm chuyên ngành sẽ mang đến nhiều cơ hội kết nối hơn, nhiều giá trị hơn cho…