Trend - Hội chợ Phú Thọ

VietAd 2020 TP.HCM - Triển lãm Quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Triển lãm VietAd là Triển lãm chuyên ngành quảng cáo duy nhất đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu thông tin về thiết bị và công nghệ trong lĩnh vực quảng cáo; đồng thời cũng là…