Trend - Hội chợ Khuyến mãi Tân Bình 2020

Hội chợ Khuyến mại Quận Tân Bình 2020

Chương trình “Hội chợ Khuyến mại quận Tân Bình năm 2020” nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tạo điều kiện…