Trend - Hội chợ đặc sản

Hội chợ đặc sản OCOP tỉnh Bến Tre tại TPHCM

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chủ trì tổ chức Hội chợ giới thiệu sản phấm đặc sản tỉnh Bến Tre tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề: “Sản phẩm…