Hot trend - Hành tím Vĩnh Châu

Hành tím Vĩnh Châu, Sóc Trăng - Nhà Cung cấp, Bán Buôn Sỉ & Lẻ

Hành tím Vĩnh Châu là cây rau màu truyền thống và là đặc sản của tỉnh Sóc Trăng, nông dân tại đây canh tác củ hành tím từ lâu đời nên có nhiều kinh nghiệm và do đặc điểm khí hậu đặc thù, vùng đất màu mỡ của địa phương cùng việc áp dụng tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P trong sản xuất, canh tác nên luôn cho những củ hành với chất lượng tốt nhất.