Trend - Hàng Việt

Hội chợ hàng Việt Đà Nẵng 2019 được tổ chức từ ngày 04 - 09/12/2019 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng với quy mô khoảng 300 gian hàng nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Additional Info

 • Địa phương Đà Nẵng
 • Thời gian 04 - 09/12/2019
 • Giờ mở cửa 08:00 - 22:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/12/09" count_time="22:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ ba, 11 Tháng 12 2018
 • Ngày kết thúc Chủ nhật, 16 Tháng 12 2018
 • Tháng Tháng 12
 • Năm 2019
 • Địa điểm Đà Nẵng

Hội chợ Hàng Việt – Đà Nẵng 2018 là sự kiện thường niên, quy mô hơn 300 gian hàng, với tính chất thương mại, dịch vụ tổng hợp chủ trì tổ chức thu hút hàng trăm doanh nghiệp tham gia.

Additional Info

 • Địa phương Đà Nẵng
 • Thời gian 12 - 17/12/2018
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/08/16" count_time="17:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ tư, 12 Tháng 12 2018
 • Ngày kết thúc Thứ hai, 17 Tháng 12 2018
 • Tháng Tháng 12
 • Năm 2018
 • Địa điểm Đà Nẵng

Kết Nối Hàng Việt Đà Nẵng 2019 là sự kiện đặc biệt để các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Nhà sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các địa phương khu vực miền Trung – Tây nguyên tăng cường kết nối,...

Additional Info

 • Địa phương Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Thời gian 15 - 17/03/2019
 • Giờ mở cửa 09:00 - 21:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/08/16" count_time="17:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ sáu, 15 Tháng 3 2019
 • Ngày kết thúc Chủ nhật, 17 Tháng 3 2019
 • Tháng Tháng 03
 • Năm 2019
 • Địa điểm Đà Nẵng