Trend - Giao lưu PagePro

Trang sự kiện đặc biệt cho chiến dịch marketing online về Buổi giao lưu gặp gỡ với doanh nhân, người nổi tiếng ... ứng dụng công nghệ truyền thông Web PagePro trên vietbest.vn giúp đưa thông tin lan tỏa đến hàng triệu người dùng quan tâm với nhiều tiện ích công nghệ được tích hợp, góp phần mang lại hiệu quả, lợi ích kinh tế thiết thực trong hoạt động truyền thông, marketing online của đơn vị tổ chức, vận hành sự kiện.