Trend - Furnitec

Vietnam Furnitec 2019 - Triển lãm quốc tế lần thứ 13 về thiết bị nội thất, ngũ kim và công cụ ngành công nghiệp gỗ sẽ diễn ra từ ngày 18/09 - 21/09/2019 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.

Additional Info

 • Địa phương Quận 7, HCMC
 • Thời gian 18/09 - 21/09/2019
 • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/09/21" count_time="17:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ tư, 18 Tháng 9 2019
 • Ngày kết thúc Thứ bảy, 21 Tháng 9 2019
 • Tháng Tháng 09
 • Năm 2019
 • Địa điểm TP.HCM