Hot trend - Festival Lúa gạo 2019

Festival Lúa gạo Việt Nam lần IV năm 2019 tại Vĩnh Long

Với chủ đề: “Phát triển bền vững Nông nghiệp- Nông dân- Nông thôn Việt Nam”, Festival Lúa gạo lần IV diễn ra từ ngày 13- 19/12/2019, nhiều sự kiện chính trên đường Võ Văn Kiệt- TP Vĩnh Long.