Trend - Dược phẩm

Propak Vietnam 2018 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp chế biến và đóng gói

Propak Vietnam 2018 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp chế biến và đóng gói sẽ diễn ra từ ngày 20 - 22/03/2018 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.

Medi-Pharm Expo Vietnam 2019 - Triển lãm Quốc tế Y Dược

Triển lãm Vietnam Medipharm Expo 2019 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược là sự kiện tổ chức thường niên trong suốt 18 năm qua với sự ủng hộ của Bộ Y tế.

PHANO – Thương hiệu NHÀ THUỐC nhượng quyền kinh doanh bán lẻ dược phẩm.

⛳ Được thành lập năm 2007, Phano là một trong những hệ thống nhà thuốc đầu tiên đạt chuẩn GPP của Việt Nam với mạng lưới lớn nhất trong nước.