Trend - Dược liệu

Kết Nối Hàng Việt Đà Nẵng 2019 là sự kiện đặc biệt để các Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Nhà sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và các địa phương khu vực miền Trung – Tây nguyên tăng cường kết nối,...

Additional Info

 • Địa phương Sơn Trà, Đà Nẵng
 • Thời gian 15 - 17/03/2019
 • Giờ mở cửa 09:00 - 21:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/08/16" count_time="17:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ sáu, 15 Tháng 3 2019
 • Ngày kết thúc Chủ nhật, 17 Tháng 3 2019
 • Tháng Tháng 03
 • Năm 2019
 • Địa điểm Đà Nẵng