Trend - Dệt May

SAIGONTEX 2019 – Triển lãm quốc tế lần thứ 31 ngành công nghiệp dệt và may, thiết bị và nguyên phụ liệu

SAIGONTEX 2019 – Triển lãm quốc tế lần thứ 31 ngành công nghiệp dệt và may, thiết bị và nguyên phụ liệu sẽ diễn ra từ ngày 10 - 13/04/2019 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.