Trend - Confex

Shop & Store Việt Nam 2018 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành bán lẻ và nhượng quyền thương hiệu

Shop & Store Việt Nam 2018 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành bán lẻ và nhượng quyền thương hiệu sẽ diễn ra từ ngày 28 - 30/03/2018 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.