Trend - Bộ Luật

Additional Info

 • Trạng thái hiệu lực Toàn bộ
 • Số hiệu 101/2015/QH13
 • Năm ban hành 2015
 • Ngày ban hành 27/11/2015
 • Ngày hiệu lực 01/07/2016
 • Trích yếu Bộ Luật Tố tụng hình sự
 • Chủ thể ban hành Quốc hội
 • Người ký Nguyễn Sinh Hùng

Additional Info

 • Trạng thái hiệu lực Toàn bộ
 • Số hiệu 92/2015/QH13
 • Năm ban hành 2015
 • Ngày ban hành 25/11/2015
 • Ngày hiệu lực 01/07/2016
 • Trích yếu Bộ Luật Tố tụng Dân sự
 • Chủ thể ban hành Quốc hội
 • Người ký Nguyễn Sinh Hùng
 • Điều chỉnh/thay thế cho
  • Bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 65/2011/QH12 hết hiệu lực kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, trừ các quy định tại Điều 159 và điểm h khoản 1 Điều 192 tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2016.
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động số 10/2012/QH13