Trend - Ẩm thực Pháp

Lễ hội ẩm thực Pháp tháng 12-2018 tại Sài Gòn

Lễ hội ẩm thực Pháp tháng 12-2018 tại Sài Gòn là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm mục đích quảng bá nền văn hóa Pháp thông qua việc thưởng thức ẩm thực đặc sắc cũng như các hoạt…