Trend - Ẩm thực Pháp

Lễ hội ẩm thực Pháp tháng 12-2018 tại Sài Gòn là sự kiện thường niên được tổ chức nhằm mục đích quảng bá nền văn hóa Pháp thông qua việc thưởng thức ẩm thực đặc sắc cũng như các hoạt động giải trí khác.

Additional Info

  • Địa phương Quận 1, HCMC
  • Thời gian 01 - 02/12/2018
  • Giờ mở cửa 09:00 - 17:00
  • Đếm ngược

    [countdown count_date="2019/08/16" count_time="17:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

  • Ngày bắt đầu Thứ bảy, 01 Tháng 12 2018
  • Ngày kết thúc Thứ năm, 20 Tháng 12 2018
  • Tháng Tháng 12
  • Năm 2018