Hội chợ

Vui lòng bấm vào nhóm từ ngữ để xem thêm thông tin.
Từ ngữ Chú giải
Hội chợ

Hội chợ là nơi diễn ra hoạt động trưng bày, giới thiệu, mua bán các Sản phẩm - Dịch vụ. Hội chợ có thể được tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời hoặc cả hai. Tại Việt Nam, Hội chợ thường kéo dài từ 3 đến 7 ngày, kết hợp nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực... Hai hình thức Hội chợ phổ biến: Hội chợ thương mại tổng hợp và Hội chợ chuyên ngành.