Hot trend - Y tế

Pharmedi Vietnam 2019 – Triển Lãm Y Tế Quốc Tế Lần Thứ 14 - 2019

Pharmedi Vietnam 2019 - Triển Lãm Y Tế Quốc Tế Lần Thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 11 - 14/09/2019 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.

Medi-Pharm Expo Vietnam 2019 - Triển lãm Quốc tế Y Dược

Triển lãm Vietnam Medipharm Expo 2019 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược là sự kiện tổ chức thường niên trong suốt 18 năm qua với sự ủng hộ của Bộ Y tế.