Trend - VietFood

Vietfood & Beverage - ProPack 2019 tại Hà Nội

Vietfood & Beverage - ProPack tháng 11 - 2019 được tổ chức tại Hà Nội, là Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm – Đồ uống & Thiết bị Công nghệ chế…