Trend - Triển lãm Ngũ kim

Hardware & Hand Tools Expo 2020 - Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim & Dụng cụ Cầm tay

Đây là năm thứ 7, Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim & Dụng cụ Cầm tay 2020 (Hardware & HandTools Expo - VHHE) được tổ chức, trưng bày các sản phẩm, dịch vụ từ chế tạo, tự động…

Hardware & Hand Tools Expo 2021 - Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim & Dụng cụ Cầm tay

Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Ngũ kim & Dụng cụ Cầm tay 2021 (Hardware & HandTools Expo - VHHE) trưng bày các sản phẩm, dịch vụ từ chế tạo, tự động hóa, sửa chữa, lắp ráp, xây dựng cho…