Trend - Tôn vinh hàng Việt 2020

Hội chợ Triển lãm Tôn Vinh Hàng Việt Năm 2020 tiếp tục khẳng định và phát huy hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và "Ngày thương hiệu Việt Nam" nhằm góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng trong nước.

Additional Info

 • Địa phương Tân Bình, HCMC
 • Thời gian 29/07 - 02/08/2020 (Tạm hoãn)
 • Giờ mở cửa 08:30 - 21:30
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/08/02" count_time="21:30:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN TẠM HOÃN[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ tư, 29 Tháng 7 2020
 • Ngày kết thúc Chủ nhật, 02 Tháng 8 2020
 • Tháng Tháng 07, Tháng 08
 • Năm 2020
 • Địa điểm TP.HCM