Trend - Tôn vinh hàng Việt

Chương trình “Kết nối giao thương” tại Hội chợ Triển lãm "Tôn vinh hàng Việt" năm 2019

Hội chợ Triển lãm "Tôn vinh hàng Việt" năm 2019 chủ đề "Hàng Việt vì người tiêu dùng Việt" sẽ chính thức khai mạc vào lúc 18h00 ngày 9/04/2019 Trung tâm Văn hóa…

Hội chợ Triển lãm Tôn vinh Hàng Việt năm 2021

Hội chợ Triển lãm Tôn Vinh Hàng Việt Năm 2020 tiếp tục khẳng định và phát huy hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"…

Hội chợ Triển lãm Tôn vinh hàng Việt năm 2020

Hội chợ Triển lãm Tôn Vinh Hàng Việt Năm 2020 tiếp tục khẳng định và phát huy hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"…

Mời Nhà tài trợ - Hội chợ Triển lãm tôn vinh Hàng Việt 2021

Ban tổ chức Hội chợ Triển lãm "Tôn vinh Hàng Việt năm 2021" kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp đồng hành cùng sự kiện với tư cách là Nhà tài trợ cùng những…