Trend - Tôn vinh hàng Việt

Hội chợ Triển lãm "Tôn vinh hàng Việt" năm 2019 chủ đề "Hàng Việt vì người tiêu dùng Việt" sẽ chính thức khai mạc vào lúc 18h00 ngày 9/04/2019 Trung tâm Văn hóa thể thao Quận Tân Bình (446- 448 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM) và diễn ra đến hết ngày 14/04/2019.

Additional Info

 • Khu vực Tân Bình, HCMC

Hội chợ Triển lãm Tôn Vinh Hàng Việt Năm 2020 tiếp tục khẳng định và phát huy hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và "Ngày thương hiệu Việt Nam" nhằm góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng trong nước.

Additional Info

 • Địa phương Tân Bình, HCMC
 • Thời gian 29/07 - 02/08/2020 (Tạm hoãn)
 • Giờ mở cửa 08:30 - 21:30
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/08/02" count_time="21:30:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN TẠM HOÃN[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ tư, 29 Tháng 7 2020
 • Ngày kết thúc Chủ nhật, 02 Tháng 8 2020
 • Tháng Tháng 07, Tháng 08
 • Năm 2020
 • Địa điểm TP.HCM

Hội chợ Triển lãm Tôn Vinh Hàng Việt Năm 2020 tiếp tục khẳng định và phát huy hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và "Ngày thương hiệu Việt Nam" nhằm góp phần xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng trong nước.

Additional Info

 • Địa phương Tân Bình, HCMC
 • Thời gian 27 - 30/05/2021
 • Giờ mở cửa 08:30 - 21:30
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/08/02" count_time="21:30:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN TẠM HOÃN[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ tư, 29 Tháng 7 2020
 • Ngày kết thúc Chủ nhật, 02 Tháng 8 2020
 • Tháng Tháng 07, Tháng 08
 • Năm 2020
 • Địa điểm TP.HCM

Ban tổ chức Hội chợ Triển lãm "Tôn vinh Hàng Việt năm 2021" kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp đồng hành cùng sự kiện với tư cách là Nhà tài trợ cùng những quyền lợi tốt nhất.