Trend - Thiết kế

CÔNG TY TNHH KINGSMEN VIỆT NAM

Kingsmen Vietnam Co. Ltd là thành viên của Tập đoàn Kingsmen. Được thành lập vào năm 1992, Kingsmen Việt Nam (trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh) hoạt động khắp 64 tỉnh,…

VietBest mời cộng tác Thiết kế - Xử lý ảnh

Hoạt động thiết kế, xử lý hình ảnh đòi hỏi phải có nhiều kỹ năng chuyên môn và đầu tư lớn vào phần cứng và phần mềm.