Hot trend - Thi công

CÔNG TY TNHH KINGSMEN VIỆT NAM

Kingsmen Vietnam Co. Ltd là thành viên của Tập đoàn Kingsmen. Được thành lập vào năm 1992, Kingsmen Việt Nam (trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh) hoạt động khắp 64 tỉnh, thành phố Việt Nam và Đông Dương bởi hơn 70 chuyên gia sáng tạo và quản lý dự án.