Hot trend - Sinh viên

Hội chợ sinh viên cuối tuần tại Quận 7

Sự kiện Hội chợ sinh viên cuối tuần tại Quận 7 sẽ diễn ra từ ngày 29/12 - 31/12/2018 tại Khu CR 4 – 2, Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.