Trend - Quận 7

Hội chợ sinh viên cuối tuần tại Quận 7

Sự kiện Hội chợ sinh viên cuối tuần tại Quận 7 sẽ diễn ra từ ngày 29/12 - 31/12/2018 tại Khu CR 4 – 2, Nguyễn Khắc Viện, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Phiên chợ Quận 7 - Mua sắm Xuân Kỷ Hợi 2019

Phiên chợ Quận 7 - Mua sắm Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ diễn ra từ ngày 24/01 - 01/02/2019 tại Khu Chế Xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.