Trend - ProPakVietNam2019

Propak Vietnam 2019 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp chế biến và đóng gói

Propak Vietnam 2019 - Triển lãm quốc tế chuyên ngành công nghiệp chế biến và đóng gói sẽ diễn ra từ ngày 19 - 21/03/2019 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.