Trend - Printech Vietnam

Printech Vietnam 2019 – Triển lãm quốc tế kỹ thuật công nghệ IN ẤN

Printech Vietnam 2019 – Triển lãm quốc tế kỹ thuật công nghệ IN ẤN trong lĩnh vực Thực Phẩm, Nước uống và Dược phẩm của Việt Nam.