Trend - Phano

PHANO – Thương hiệu NHÀ THUỐC nhượng quyền kinh doanh bán lẻ dược phẩm.

⛳ Được thành lập năm 2007, Phano là một trong những hệ thống nhà thuốc đầu tiên đạt chuẩn GPP của Việt Nam với mạng lưới lớn nhất trong nước.