Trend - Nhà thông minh

Smart Home 2019 - Triển lãm quốc tế về công nghệ tòa nhà thông minh tại Việt Nam

Smart Home 2019 - Triển lãm quốc tế về công nghệ tòa nhà thông minh tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 14/08 - 16/08/2019 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.