Trend - Nhà tài trợ

Thư mời & Quyền lợi Nhà tài trợ Hội chợ Triển lãm Tôn Vinh Hàng Việt 2020

Ban tổ chức Hội chợ Triển lãm "Tôn vinh Hàng Việt năm 2020" kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia làm Nhà tài trợ và đồng hành cùng sự kiện với những quyền…

Mời Nhà tài trợ - Hội chợ Triển lãm tôn vinh Hàng Việt 2021

Ban tổ chức Hội chợ Triển lãm "Tôn vinh Hàng Việt năm 2021" kính mời Quý Cơ quan/Doanh nghiệp đồng hành cùng sự kiện với tư cách là Nhà tài trợ cùng những…

Mời Nhà tài trợ - Hội chợ Quốc tế EWEC Đà Nẵng 2021

Ban tổ chức Hội chợ Quốc tế EWEC Đà Nẵng 2021 - Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang Kinh tế Đông Tây kính mời Quý Cơ…

Cơ hội trở thành Nhà tài trợ Hội chợ Xuân Đà Nẵng 2021

Kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia tài trợ và đồng hành cùng Hội chợ Xuân Đà Nẵng 2021 với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm…

Mời Nhà tài trợ - Hội chợ Xuân Tân Sửu Quận Tân Bình năm 2021

Kính mời Quý Doanh nghiệp tài trợ và đồng hành cùng Hội chợ Xuân Tân Sửu Quận Tân Bình năm 2021 với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ quảng bá thương hiệu,…

Hồ sơ tài trợ VIETNAM EXPO 2021 - Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30

Trở thành NHÀ TÀI TRỢ cho Vietnam Expo 2021 - Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 là cơ hội lựa chọn các giá trị gia tăng khác biệt…

Cơ hội trở thành Nhà tài trợ Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2020

Kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia tài trợ và đồng hành cùng Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2020 với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản…