Trend - Nhà tài trợ

Thư mời & Quyền lợi Nhà tài trợ Hội chợ Triển lãm Tôn Vinh Hàng Việt 2020

Ban tổ chức Hội chợ Triển lãm "Tôn vinh Hàng Việt năm 2020" kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia làm Nhà tài trợ và đồng hành cùng sự kiện với những quyền lợi tốt nhất.

Cơ hội trở thành Nhà tài trợ Hội chợ Xuân Đà Nẵng 2021

Kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia tài trợ và đồng hành cùng Hội chợ Xuân Đà Nẵng 2021 với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của Nhà tài trợ hiệu…

Mời Nhà tài trợ - Hội chợ Xuân Tân Sửu Quận Tân Bình năm 2021

Kính mời Quý Doanh nghiệp tài trợ và đồng hành cùng Hội chợ Xuân Tân Sửu Quận Tân Bình năm 2021 với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của Nhà tài…

Cơ hội trở thành Nhà tài trợ Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2020

Kính mời Quý Doanh nghiệp tham gia tài trợ và đồng hành cùng Hội chợ Hàng Việt Đà Nẵng 2020 với nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ quảng bá thương hiệu, sản phẩm dịch vụ của Nhà tài trợ…