Trend - Nghe Nhìn

VIBA SHOW 2019 – Triển lãm quốc tế phát thanh truyền hình và thiết bị nghe nhìn 2019

VIBA SHOW 2019 – Triển lãm quốc tế phát thanh truyền hình và thiết bị nghe nhìn 2019 sẽ diễn ra từ ngày 03 - 05/04/2019 tại SECC - 799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP.HCM.