Trend - Luật tổ chức Quốc hội

Additional Info

 • Trạng thái hiệu lực Một phần
 • Số hiệu 57/2014/QH13
 • Ngày ban hành 20/11/2014
 • Ngày hiệu lực 01/01/2016
 • Trích yếu Luật tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13
 • Chủ thể ban hành Quốc hội
 • Người ký Nguyễn Sinh Hùng
 • Bị điều chỉnh/thay thế bởi
  • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 65/2020/QH14

Additional Info

 • Trạng thái hiệu lực Toàn bộ
 • Số hiệu 65/2020/QH14
 • Năm ban hành 2020
 • Ngày ban hành 19/06/2020
 • Ngày hiệu lực 01/01/2021
 • Trích yếu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
 • Chủ thể ban hành Quốc hội
 • Người ký Nguyễn Thị Kim Ngân
 • Điều chỉnh/thay thế cho
  • Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13