Trend - Lịch Hội chợ Triển lãm 2020

Tổng hợp - Danh sách rút gọn - Lịch Hội chợ Triển lãm Việt Nam tại các tỉnh, thành phố năm 2020 (chi tiết từ tháng 01 - tháng 12). Hiện có: 126 sự kiện,...

Additional Info

  • Địa phương Toàn quốc
  • Thời gian Tháng 01 - 12/ 2020
  • Ngày bắt đầu Thứ tư, 20 Tháng 11 2019
  • Ngày kết thúc Thứ bảy, 09 Tháng 3 2019
  • Tháng Tháng 01, Tháng 02, Tháng 03, Tháng 04, Tháng 05, Tháng 06, Tháng 07, Tháng 08, Tháng 09, Tháng 10, Tháng 11, Tháng 12
  • Năm 2020
  • Địa điểm TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Bắc Kạn, Bình Định, Đắk Nông, Đồng Nai, Kon Tum, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Phú Yên, Tiền Giang, Yên Bái