Trend - Lễ hội đường phố

Rio Carnival - Lễ hội đường phố lớn nhất thế giới tại Brazil nhằm tôn vinh các vị thần

Rio Carnival được coi là lễ hội lớn nhất trên thế giới với khoảng 2 triệu người trên đường phố mỗi ngày, được tổ chức hàng năm trước mùa Chay trong thời gian suốt một tuần ở thủ đô của…