Trend - Kinh doanh

Thư ngỏ Về việc Hợp tác Phát triển Kinh doanh năm 2018

Kính gửi: Quý Thương nhân – Doanh nghiệp. .CÔNG TY TNHH VIETBEST Địa chỉ: 110/26-110/28 Ông Ích Khiêm, Phường 5, Quận 11, TP.HCM MST: 0314523025 Tel: 028 6680 5078 Website: vietbest.vn Email: This email address is being protected from spambots.…

Mời hợp tác kinh doanh cùng VietBest®

VietBest® tìm kiếm các Đối tác là đơn vị trực tiếp sản xuất/ nhập khẩu sản phẩm, cung ứng dịch vụ để liên kết xây dựng chuỗi giá trị cạnh tranh, cung cấp nhiều lựa chọn tốt hơn đến người…