Trend - Kiến trúc

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD TP.HCM 2020 lần 3 là sự kiện ấn tượng của ngành Xây dựng -  Bất động sản - Vật liệu xây dựng & Trang trí nội ngoại thất được tổ chức định kỳ hằng năm tại TP.HCM

Additional Info

 • Địa phương SECC, Quận 7, TP.HCM
 • Thời gian 30/09 - 04/10/2020
 • Giờ mở cửa 08:30 - 18:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2020/10/04" count_time="18:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ tư, 30 Tháng 9 2020
 • Ngày kết thúc Chủ nhật, 04 Tháng 10 2020
 • Tháng Tháng 09, Tháng 10
 • Năm 2020
 • Địa điểm TP.HCM

Triển lãm Quốc tế VIETBUILD TP.HCM 2020 lần 4 dự kiến tổ chức từ ngày 04 - 08/11/2020 với chủ đề: Nhà ở - Kiến trúc và Trang trí nội ngoại thất.

Additional Info

 • Địa phương Quận 11, TP.HCM
 • Thời gian 04 - 08/11/2020
 • Giờ mở cửa 08:30 - 18:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2020/11/08" count_time="18:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ tư, 04 Tháng 11 2020
 • Ngày kết thúc Chủ nhật, 08 Tháng 11 2020
 • Tháng Tháng 11
 • Năm 2020
 • Địa điểm TP.HCM