Trend - Khánh Hòa

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2019 (gọi tắt Festival Biển 2019) là tổng hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội phản ánh những nét văn hóa truyền thống và đương đại; bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của đất nước nói chung và vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng.

Additional Info

 • Địa phương Nha Trang, Khánh Hòa
 • Thời gian 11 - 14/05/2019
 • Giờ mở cửa 08:00 - 22:00
 • Đếm ngược

  [countdown count_date="2019/05/14" count_time="20:00:00" align="center" count_size="18" text_align="bottom" text_size="10" divider="spacer"]SỰ KIỆN ĐÃ KẾT THÚC[/countdown]

 • Ngày bắt đầu Thứ bảy, 11 Tháng 5 2019
 • Ngày kết thúc Thứ ba, 14 Tháng 5 2019
 • Tháng Tháng 05
 • Năm 2019
 • Địa điểm Khánh Hòa